New Point by Matis

Logo, Visual identity, Website – design & development, Social media layout

Razlika koja se oseća

Novi centar poslovno rezidencijalnog života Kragujevca. Ono što ovaj kompleks čini posebno atraktivnim je i uređen park sa dečijim igralištem, kao i više od 2.000 kvadrata zelenih površina dok je ukupan broj stanova svih struktura 126.