Web
dizajn

Mi ćemo za vas osmisliti dizajn koji prati vaš poslovni identitet i brend.

Podigni biznis na

viši nivo

Dobro dizajniran web sajt je izuzetno važan ukoliko želite da ostavite dobar utisak. Time se pokazuje da negujete savremene vrednosti i trendove kao i da se usavršavate u digitalnom svetu. Sve je to i više nego značajno za uspešno sticanje novih klijenata, ali i negovanje odnosa sa postojećim.

Pored toga što web dizajn ima za cilj da vam obezbedi što veći broj poseta na sajtu, uspešan dizajn olakšava dobro korisničko iskustvo prilikom pregleda sajta.

Pored vizuelnog momenta, web sajt mora da ima jasnu navigaciju i da pomogne korisniku da jednostavno i lako pronađe informacije koje su mu potrebne ili da obavi kupovinu.

Elementi
web dizajna

Veoma je teško izdvojiti važne elemente dobrog web dizajna jer je svaki detalj bitan, ali možemo govoriti o nekim osnovnim elementima.

Fontovi

Veoma važan element web dizajna koji u velikoj meri unapređuje izgled vašeg sajta. Neretko se kombinuju različiti fontova što ostavlja sjajan utisak i daje odlične rezultate.

Fontovi

Veoma važan element web dizajna koji u velikoj meri unapređuje izgled vašeg sajta. Neretko se kombinuju različiti fontova što ostavlja sjajan utisak i daje odlične rezultate.

Grafika

Svi grafički elementi (logotip, ikonice, slike, animacije…) su tu da unaprede izgled sajta, ali i njegovu funkcionalnost. Izazov je uklopiti ih sa ostalim elementima sajta.

Grafika

Svi grafički elementi (logotip, ikonice, slike, animacije…) su tu da unaprede izgled sajta, ali i njegovu funkcionalnost. Izazov je uklopiti ih sa ostalim elementima sajta.

Sadržaj

Način na koji se sadržaj sa ostalim elementima sajta uklapa u jednu jasnu i vizuelno dopadljivu celinu izuzetno je važan.

Sadržaj

Način na koji se sadržaj sa ostalim elementima sajta uklapa u jednu jasnu i vizuelno dopadljivu celinu izuzetno je važan.

Izbor boja

U zavisnosti od svrhe web sajta, odlučujemo se na odabir određenih boja. Cilj je da se na pravi način predstavi kompanija i njen brend.

Izbor boja

U zavisnosti od svrhe web sajta, odlučujemo se na odabir određenih boja. Cilj je da se na pravi način predstavi kompanija i njen brend.

Raspored elemenata

Najvažnije je da se osmisli takav raspored koji će korisnicima omogućiti jednostavnu navigaciju, odnosno da brzo i lako dođu do željenih informacija.

Raspored elemenata

Najvažnije je da se osmisli takav raspored koji će korisnicima omogućiti jednostavnu navigaciju, odnosno da brzo i lako dođu do željenih informacija.

Responsive

web design

Responsive web dizajn znači da je web sajt vidljiv na svim uređajima koji su manji od desktop računara. Laptopovima, tabletima i mobilnim telefonima se posvećuje posebna pažnja prilikom izrade dizajna sajta zato što danas većina korisnika internet pretražuje upravo putem mobilnih telefona.

Pored toga što se vidljivost određenog dizajna podrazumeva na svim uređajima, funkcionalnost web sajta na tim uređajima je neizostavni deo bez koga sam dizajn nema velikog smisla. Nije dovoljno da vaš sajt bude samo vidljiv na mobilnim telefonima. Neophodno je da bude pregledan, lak za navigaciju i brz. Brzina učitavanja stranica veoma je bitan deo responsive web dizajna.

Proces izrade

web sajta

Prikupljanje podataka i definisanje ciljeva

Prvi korak je postavljanje i obostrano razumevanje ciljeva vašeg sajta, kao i razmena informacija na osnovu kojih se radi prvi predlog dizajna.

Razmatranje prvog predloga dizajna

Sledeći korak je vaša provera predloga dizajna kada se razmatra da li kao takav ispunjava vaša očekivanja. Potom slede vaše primedbe i sugestije na osnovu kojih se radi revizija.

Dorada dizajna

Nakon eventualne revizije, inicijalni predlog dizajna već poprima oblik konačne verzije sajta.

Dostavljanje sadržaja

Na osnovu definisanog i usvojenog dizajna, počinje izrada sajta od čega nas deli još samo jedan korak - dostavljanje potrebnih grafičkih i tekstualnih sadržaja (logotipa, fotografija, video materijala, tekstova...).

UI i UX dizajn

UI i UX dizajn ključni su za stvaranje odličnog web sajta. UI dizajn (korisnički interfejs) fokusira se na ispunjavanje vaših poslovnih ciljeva i zahteva, a UX dizajn (korisničko iskustvo) je više okrenut ka tome da ispunjava očekivanja i potrebe korisnika. Naš zadatak je da izgradimo UI i UX dizajn koji vašim korisnicima pruža poverenje i koji im omogućava da sa lakoćom koriste vaš web sajt pružajući im ono što traže. Broj korisnika na vašem sajtu može se meriti uspehom odličnog korisničkog interfejsa i korisničkog iskustva. Nastojimo da kombinujemo znanje, iskustvo i najnovije tehnologije u UI i UX dizajnu kako bismo odgovorili na sve zahteve savremenog digitalnog sveta.